Na zajęciach koła współpracy międzynarodowej napisaliśmy list do Prezydenta naszego miasta Rybnika - pana Adama Fudalego. W liście poinformowaliśmy go o międzynarodowych działaniach prowadzonych w naszej szkole oraz poprosiliśmy o objęcie naszego projektu honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Projekt i aktualizacja - Łukasz Widera