Rybek planuje wyjazd do Anglii... - Podróże kształcą. Podróżujmy razem!
 
W dniu dzisiejszym Rybek niespodziewanie odwiedził lekcję języka angielskiego w klasie V. Powodem tej nieoczekiwanej wizyty był jutrzejszy wyjazd Rybka do Anglii. Rybek wspólnie z uczniami dokładnie zaplanował swoją podróż i przy okazji zapoznał się z głównymi atrakcjami Londynu, gdyż temat lekcji brzmiał: "A trip to London". Oprócz Rybka na lekcji obecna była pani Katarzyna Wróbel - doradca metodyczny języka angielskiego, która obserwowała zaangażowanie uczniów i pracę nauczyciela.Zostaw Odpowiedź.


Projekt i aktualizacja - Łukasz Widera